هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم”

بخش _ 3.3

مستند قانونی تشکیل: ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” ۱۳۶۶ که به موجب “قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم” (مصوب 27/ 11/ 1380) اصلاح شده است، مستند تشکیل هیأتی با صلاحیت خاص است.

جایگاه سازمانی: شورای عالی مالیاتی، زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی است.

صلاحیت: رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر غير عادلانه بودن مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، مشروط به این که ادعای غیر عادلانه بودن، مستند به مدارک و دلائل کافی باشد در هیات مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” انجام می شود.

ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء: هیات مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” مرکب از سه نفر عضو است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند. قانون در خصوص شرایط اعضاء ساکت است.

فرایند رسیدگی: در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع دهد. رای هیات به اکثریت آرای قطعی و لازم الاجراست.[1]

[1]  بند 58 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31/ 4 /1394) مقرر کرده است: “ماده (261) و تبصره ذیل آن و ماده (262) حذف و متن زیر جایگزین ماده (266) و تبصره های آن می شود: ماده 266- هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از 10 سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیات رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیات عالی انتظامی” می شود”. بنابراین هیات عالی انتظامی مالیاتی از فهرست مراجع اختصاصی غیر قضایی حذف و صلاحیت آن به هیات رسیدگی به تخلفات اداری محول شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست