درباره ما

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان (قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری از سراسر کشور)

اسماعیل قاسمی نصر آبادی

– شماره تماس: ۰۹۱۳۲۲۶۳۸۶۷– روزهای فرد از ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰

 

سوابق علمی و عملی وکیل اسماعیل قاسمی نصرآبادی

نامبرده فعالیتهای حقوقی خود را از اواخر سال ۱۳۸۳ شروع نموده و از ابتدای فعالیت، تاکنون به مدت بیش از ۱۵ سال تحت عناوین ذیل مشغول به کار بوده است:

 

– سوابق کاری:

* عضو شعبه ۵۱ شورای حل اختلاف اصفهان (سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴)

* رئیس شعبه ۵۹ سابق شورای حل اختلاف اصفهان (سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶)

* مسئول واحد ارشاد و معاضدت شورای حل اختلاف اصفهان (سال ۱۳۸۷)

* مدیر واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان (سال ۱۳۸۸)

 

– سوابق عملی در دیوان عدالت اداری:

* اولین مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان (که در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار نمود)

* راهنمایی، ارشاد و معاضدت بالغ بر ۴۰ هزار فقره پرونده در امور دیوان عدالت اداری در زمان تصدی دفتر نمایندگی دیوان از سال ۱۳۹۰ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۵

* تنظیم ۱۶۸۷ فقره دادخواست و لایحه از ابتدای فعالیت در امر وکالت تاکنون و ارائه مشاوره لازم

* اخذ وکالت ۱۶۰ فقره پرونده با عناوین مختلف (شهرداری، تامین اجتماعی، امور اداری، دانشگاه علوم پزشکی، گزینش و چندین عنوان دعاوی دیوان عدالت اداری در امور متفرقه)

 

– سوابق علمی:

* آقای اسماعیل قاسمی نصرآبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق بوده که مدرک خود را در سال ۱۳۸۸ با دفاع پایان نامه تحت عنوان “شبیه سازی درمانی از دیدگاه فقه و حقوق” اخذ نموده است.

* سابقه تدریس در دانشگاههای پیام نور گز و خوراسگان

* مقالات:

۱- شبیه سازی درمانی در حقوق ایران، شماره ۳۰ خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، دی ۱۳۸۷

۲- گزارش اصلاحی و ابطال آن، سایت دادگستری کل استان اصفهان، خرداد ۱۳۸۹

۳- نقدی بر افزایش مرخصی زایمان

۴- بررسی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۵- شکایت از آرای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

۶- ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث مغایرت با قانون اساسی

* تالیفات:

۱- تدوین قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت به انضمام آیین نامه های مربوطه و راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری

۲- تحلیل نقش تحریم اقتصادی ایران و تاثیر آن بر جرایم اقتصادی

۳- قانون کار به انضمام قوانین مرتبط و برخی نکات دیوان عدالت اداری

فهرست