درباره ما

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان (قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری از سراسر کشور)

اسماعیل قاسمی نصر آبادی

– شماره تماس: 09132263867– روزهای فرد از ساعت 8 تا 13 و 17 تا 20

 

سوابق علمی و عملی وکیل اسماعیل قاسمی نصرآبادی

نامبرده فعالیتهای حقوقی خود را از اواخر سال 1383 شروع نموده و از ابتدای فعالیت، تاکنون به مدت بیش از 15 سال تحت عناوین ذیل مشغول به کار بوده است:

 

– سوابق کاری:

* عضو شعبه 51 شورای حل اختلاف اصفهان (سالهای 1383 و 1384)

* رئیس شعبه 59 سابق شورای حل اختلاف اصفهان (سالهای 1385 و 1386)

* مسئول واحد ارشاد و معاضدت شورای حل اختلاف اصفهان (سال 1387)

* مدیر واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان (سال 1388)

 

– سوابق عملی در دیوان عدالت اداری:

* اولین مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اصفهان (که در 20 بهمن ماه 1390 آغاز به کار نمود)

* راهنمایی، ارشاد و معاضدت بالغ بر 40 هزار فقره پرونده در امور دیوان عدالت اداری در زمان تصدی دفتر نمایندگی دیوان از سال 1390 تا پایان فروردین ماه 1395

* تنظیم 1687 فقره دادخواست و لایحه از ابتدای فعالیت در امر وکالت تاکنون و ارائه مشاوره لازم

* اخذ وکالت 160 فقره پرونده با عناوین مختلف (شهرداری، تامین اجتماعی، امور اداری، دانشگاه علوم پزشکی، گزینش و چندین عنوان دعاوی دیوان عدالت اداری در امور متفرقه)

 

– سوابق علمی:

* آقای اسماعیل قاسمی نصرآبادی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق بوده که مدرک خود را در سال 1388 با دفاع پایان نامه تحت عنوان “شبیه سازی درمانی از دیدگاه فقه و حقوق” اخذ نموده است.

* سابقه تدریس در دانشگاههای پیام نور گز و خوراسگان

* مقالات:

1- شبیه سازی درمانی در حقوق ایران، شماره 30 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، دی 1387

2- گزارش اصلاحی و ابطال آن، سایت دادگستری کل استان اصفهان، خرداد 1389

3- نقدی بر افزایش مرخصی زایمان

4- بررسی قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

5- شکایت از آرای هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری

6- ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث مغایرت با قانون اساسی

* تالیفات:

1- تدوین قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت به انضمام آیین نامه های مربوطه و راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری

2- تحلیل نقش تحریم اقتصادی ایران و تاثیر آن بر جرایم اقتصادی

3- قانون کار به انضمام قوانین مرتبط و برخی نکات دیوان عدالت اداری

فهرست