مقالات

نظریه شماره 7/4589 مورخ 1373/07/27

»الف) تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی1، 2، 3 و 8 و الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون…
ادامه مطلب

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری – مصوب 4/11/1393

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 96 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 “آیین نامه اداره…
ادامه مطلب

شکایت از آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت اداری-قسمت چهارم و پایانی

ماده 5 قانون کار: کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. ماده یک قانون کار در ماده 5 همین قانون تکرار شده…
ادامه مطلب

الزام به برقراری مستمری ایثارگران بر اساس مبلغ آخرین فیش حقوقی

توضیح: یکی دیگر از دعاوی مبتلا به در خصوص ایثارگران محترم دعوی برقراری مستمری بر مبنای آخرین فیش حقوقی است. صندوق های بازنشستگی، علی الخصوص صندوق تامین اجتماعی مستمری را…
ادامه مطلب

اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی مبنی بر کسر 2% حق بیمه درمانی ایثارگران به شرح متن دادخواست

توضیح: در برخی موارد فردی که بازنشسته بوده از تامین اجتماعی مستمری دریافت می نماید، صندوق تامین اجتماعی به استناد ماده 89 قانون تامین اجتماعی دو درصد حق بیمه بابت…
ادامه مطلب

اجرای بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و پرداخت 100 درصد هزینه های درمانی

توضیح: معمولا این دعوی به طرفیت بنیاد شهید مطرح می گردد. لازم به ذکر است به موجب بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389…
ادامه مطلب
فهرست