مقالات

موارد خارج از صلاحیت دیوان به موجب آراء دیوان عالی کشور

رای شماره ۱۵۶ مورخ ۴۸/۱/۲۰ مطالبه کارکنان دولت از باب اشتباه در محاسبه احتیاج به اقامه دعوا ندارد.رای شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ توافق دولت به رفع اختلاف به نحو خاصرای…
ادامه مطلب

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت از مصوبات شورای انقلاب به موجب رأي شماره ۱۳ مورخ ۶۲/۹/۲ و ۶۹ مورخ ۶۳/۵/۱.درخواست طرح و رسیدگی آراء غیرمتعارض در هیات عمومی دیوان به موجب رأی شماره ۶۸ مورخ ۶۳/۴/۱۸.اعتراض…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۹۲/۲۱۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

«۱- پس از طرح موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، امکان انصراف از اعلام وقوع تخلف ساختمانی یا استرداد گزارش تخلف ساختمانی وجود ندارد. ۲- آراء قطعی…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۹۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

«جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور کلیه اعضاء معتبر میباشد ولیکن صدور رای اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.» سؤال: شهرداری پرونده تخلفات ملکی را به کمیسیون بدوی ماده صد…
ادامه مطلب
فهرست